TORNAVEU
ART NOU S.XXI

ÍNDEX

 

1. Programa general d’activitats del GRID
2. "Salutació" per Joan Carles Forrellat Armengol-Padros
3. "La luz que ilumina mi existencia" Poema per Isabel Velasco
4. Fragments del "Manifiest del GRID"
5. "Una mirada a l’Art" per Josep Boix
6. El "ANY GRID" per Isabel Cacho Suelves
7 Noticias
8 Momentos de Vanguardias
9 Ilustración de "Momentos de Vanguardias"
10 Ilustración de "Eugenio Granell Una joya surrealista"
11 "Eugenio Granell. Una joya surrealista" per Valdor
12 Memoria histórica del GRID
13 Arte en la Red: Perfomances de Dora Garcia
14 "Indret del Flaix" per Patricia Soto
15 Art públic a la Ciutat de Terrassa: Jorge de Oteiza
16 "La Galicia Caníbal" per Josep Massot (de "La Vanguardia")
17 Apunt d’arxiu: Col·laboració amb Carme Aliaga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA GENERAL D’ACTIVITATS DEL GRID

Segon dijous de mes (no festiu). De 20:30 h. a 21:30 h.

“Demostració d’una técnica d’art” al Taller del TAP del CSC.

Tercer dijous de mes (no festiu). De 20:30 h. a 21:30 h.

“L’Art a debat” al Taller del TAP del CSC. Pòdium obert a tothom.

 

Quart dijous de mes (no festiu). De 20:30 h. a 21:30 h.

“Tertulia-conferencia-col·loqui” al Taller del TAP del CSC.

S’anunciará el ponent, el moderador i el tema.

 

Per mes informació a la Secretaria del GRID, instalada al Centre Social Catòlic,
Font Vella, 40 de Terrassa. (Primera porta d’entrada a la esquerra, abans de l’escala).

Horari: Tots els dimarts (no festius) de les 17 h. a les 20:30 h.

Telefons informatius: 607 976 146 Floreal Soriguera (President)
  937 300 463 Antònia Baiona Rius (Secretària)
  937 831 917 Secretaria del Centre Social Catòlic

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

GRID      

Grup de Recerques, Investigació i Divulgació de les Arts 

Centre Social Catòlic                                                          

Font Vella, 40                            

08221 – Terrassa

Tel. 93 783 19 17

secretaria@elsocial.org

       

Junta Directiva GRID                 

President: Floreal Soriguera
Sots-presidents: Joan Martínez
Antoni Sazatornil
Tresorer: Josep Maria Sol
Secretària: Antonia Baiona
Sots Secretari: Salvador Benincasa
Vocals: Ernest Escorihuela
Pepi Muñoz
Rosa Prat

Joan Martínez

Elvira Pla

TORNAVEU
ART NOU S.XXI

Consell de Redacció:


Josep Maria Sol
Josep Boix
Isabel Cacho
Floreal Soriguera
Salvador Benincasa
Maquetista:
Bea de la Rivera

PORTADA:
El mundo de la mariposa
(acrílico/collage) Valdor

SALUTACIÓ

         Com a President del Centre Social Catòlic vull dir-vos que ens alegra a tots els socis de l´Entitat, l´incorporació del GRID com a nova secció de la casa.

         El gran bagatge cultural i artístic que ens aporta aquesta incorporació és, per a nosaltres, motiu de doble satisfacció: per una banda, canalitzem tota una sèrie d´inquietuts existents en el sí de la pròpia Entitat, en quant a l´activitat artística i, per altra banda, obrim les portes de l´Entitat a aquest grup d´entusiastes terrassencs, o no , que divulguen l´art creant, mostrant, conversant, informant i informant-se i, per damunt de tot, treballant de la millor manera posible per als artistes, els admiradors, els afeccionats i pel despertar general de qualsevol manifestació artística.

         Deu anys són pocs per una tasca com aquesta; la vostra il·lusió i generositat mereixen una llarga vida.

 

PER MOLTS ANYS I BENVINGUTS.

 

 

Joan Carles Forrellat Armengol- Padros

President Centre Social Católic

- Les opinions expressades en les col.laboracions són responsabilitat dels signants. Els seus punts de vista poden no ser compartits per la Direcció del Tornaveu.

- Aquesta publicació va dirigida als socis del GRID, socis del Centre Social Catòlic, als amics del Grup i artistes que busquin elements de contrastació en el seu creixement personal, en la superació artística individual i col.lectiva i en la manifestació pública del posicionament de cadascú.

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

LA LUZ QUE ILUMINA MI EXISTENCIA

(Poema para una Obra)

 
 

Eclosión de átomos

brotan de mi útero vacío

buscando germinar

en la mirada de otros tiempos.

Antepasados, vosotros sois la fuerza,

energía, sustancia, esencia,

vagáis en mis venas

sin darme cuenta.

¿Dónde empieza la vida?

¿dónde acaba ésta?

Veo el mar por mi ventana,

es de noche,

suave brisa, luna llena.

Rozan con sus manos

el manto de mis pesares,

de mis días,

de mi existencia.

No soy nada sin sus risas,

sin sus llantos,

sin sus penas;

vacío si no están,

alboroto si juegan.

¿Quién sabe dónde nos lleva el viento?

¿estoy viva, quizá muerta?

Ellos son la semilla que queda

y germinarán de nuevo

con otros nombres y otros cuerpos;

eclosión de átomos

que acarician el silencio.

 

                                                        Isabel Velasco “ISA”

 

 

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

FRAGMENTS DEL MANIFIEST DEL GRID
SETEMBRE 2001


- Amb l'ànim d'explicar el nous estadis amb to de convenciment, discutir-los amb estil col·loquial, fer-ne conversa amb respecte amical, volen fer lluminosa l'atmosfera d'un moment concret del temps; com, si no, es podrà aglutinar la diversitat del grup per mantenir un acord mínim i voler trobar i donar sentit i justificar, si cal, les versions més agosarades de l'art modern?

-És per això, doncs, que el GRID decideix fer públiques unes reflexions i els principis bàsics que n'han resultat. Fonamentalment posarem l'accent en alguns punts que voldríem que fossin divisa d'atenció emblemàtica del nostre grup.

--Creiem que l'art ha de ser lliure afavorint, però, la màgia inherent al centre misteriós de l'art. Tant a la l'execució com a la contemplació i comprensió. L'art ha de ser un sentiment sublim i canviant. Representació externa de les vivéncies interiors que afecten els aspectes físics, emocionals i mentals o espirituals. Resum dels sentiments sense fer distincions personalistes.

- Que l'art que no acaba mai sigui una historia sense fi.

 

AGRAÏMENTS

Volem fer constar el nostre reconoexeiment als artistes, socis/es, simpatitzants, amics/gues, col·laboradors/es, i participants a l'organit-zació del actes con motiu del Any GRID. Al recolzament de les institucions, especialment al Centre Social Catòlic, a L'Ajuntament de Terrassa, al medius informatius: prensa, radio, televesió i als anunciants.
Gràcies a tothom per vostre suport.

EL ARTE COMO PENETRACION DEL UNIVERSO

"No se hace la pintura que uno quiere; se trata de querer hasta el fin la pintura que se puede, la que puede la época. Hay, tanto para el objeto como para el hombre, edades de soledad, en las que cada cosa se repliega sobre sí misma, vive para sí, seca e independientemente como un grano de café. Lo que suele llamarse naturalismo en pintura, es ese rechazo o esa imposibilidad de un universo permeable: un arte sin abstracciones, es decir, privado de contactos profundos con lo universal...
Cada objeto en su prisión, y más allá el vacío. Desde hace más de medio siglo asistimos a los esfuerzos de la pintura para volver a encontrar su encarnación, es decir, para realizar nuevamente esa "penetración", esa estructura común, esa semejanza profunda del hombre y del mundo, sin la cual no hay forma viviente. Al pintor le corresponde, pues, darle los medios para vivir en esa "tierra de nadie" del cuadro, que está a medio camino entre el hombre y el universo y que puede convertirse en un terreno de entendimiento."

Jean Bazaine
"Notas sobre la pintura actual". París-1953

Vista Parcial de les obres de Rosanna Fontanet a la Sala Moncunill

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

UNA MIRADA A L'ART
La temporada d'exposicions 2001-2002

Es pot ben dir que a Terrassa la temporada d'exposicions comença amb la manifestació popular i diferencial que s'ofereix a l'heterogeni ciutadà, en participar, com espectador o comprador, en la coneguda FIRA DEL DIBUIX que organitza cada any l'entitat AMICS DE LES ARTS a començaments de tardor.
Cal dir, però, que ja abans hi hagueren algunes mostres d'indubtable relleu, com per exemple la del dibuixant i humorista JOSEP COLL I COLL (1923-1984), del cual varem poder admirar a la SALA SOLER I PALET, una serie de divertides vinyetes, renovadores del còmic, tant celebrades avui en tots els nivells culturals i artístics.
També va merèixer l'atenció de nombrosos diletants el conjuntd'esgrogueides i vuitcentistes fotografies del barceloní, després domiciliat a Terrassa, ADRIÀ TORIJA que sota el suggestiu lema de "Els origens de la fotografia a Terrassa" va exposar-se a l'ARXIU TOBELLA.
Tanmateix la SALA INTERNACIONAL ART PROMOTIONS del C/.DEL Vall, 27, va mostrà exposiciones de pintores mexicanes i portugueses, sempre interessants, si més no, per conèixer l'evolució plàstica contemporànea d'aquelles nacionalitats.
I ja dins de la temporada presente mereix ser destacat per la seva novetat i adhuc enriquidora diversitat, la col·lectiva d'Aparelladors i Arquitectes Tènics en aplegar a la seva delegació a Terrassa -carrer de Sant Francesc- un bon nombre de notables practicants de la pintura. Per altra part AMICS DE LES ARTS va obrir la temporada amb els originals paisatges a l'oli del Terrassenc LLUÍS RULL, un vetera i hàbil pintor de taranna expressionista i d'una inquestionable personalitat.
Altra vegada la CASA SOLER I BALTÀ amb la trajectòria de la jove Terrassenca MIREIA BALTÀ "Peces en Negre" recull una serie de teme pitòrics en els quals traspunta el color negre tot i que contextualitzat amb cromatismes de reminiscències fauvistes
Poc després el CRITERI D'ART CIUTAT DE TERRASSA presentaba a la SALA MONTCUNILL a ROSANNA FONTANET.

Es dir, un dels valors més ascendente de la innovadora plàstica local. Fontanet vapresentar a la citada i pretèrita instal·lació industrial uns treballs volumètrics i pictòrics relacionats amb el món tèxtil de Terrassa.
O l'extraordinaria col·lectiva del GRID -Grup de Recerques, Investigació i Divulgació de les Arts- exposada en LA GALERIA del CENTRE SOCIAL CATÒLIC, ARRAN DEL X Aniversari de la seva fundació. Amb una participació de vint-iun artistes, homes i dones, joves i grans, demostrativa de la perseverant desmostació d'uns autors a l'art i des diverses técniques i mirades a l'informalisme i al realisme.
Cal fer esment d'ART LOCAL1883-1956. La col·leció del MUSEU DE TERRASSA que encara es pot visitar al CASTELL CARTOIXA de VALLAPARADÍS.. Olis, pastels, temples, aquarel·les, dibuixos, gouachs, escultures, linolios, fotografia, etc. fan evident la transcendència dels creadors terrassencs d'abans i quasi d'ara.
O l'amplia antologia del singular pintor surrealista gallec EUGENI GRANELL, en el CENTRE CULTURAL, manifestada a través d'escultures, pintura i objectes varis d'interès força expressiva talment en els olis com en els volums. Per descomptat poderosa i incissiva.
O l'atraient minimalisme del barceloni MIQUEL ALABART, exhibint acrilic sobre tela i del Terrassenc FER 8FERRAN Gonzalez Sala) amb oli sobre fusta a la GALERIA ESPAI D'ART. I tot ells esquematitzant al màxim els geomètrics cossos estructurals, tan si són peces domèstiques o temàtiques arquitectòniques.
I per entregar amb molta anticipació aquesta sintesi de les exposicions ja presentades s'anuncin importants mostres de PERE ALAVEDRA als AMICS DE LES ARTS o de FARRÉ MONNÉ a la GALERIA INTERNATIONAL ART PROMOTION.
Josep Boix
Critic d'Art

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

EL "ANY GRID" ----------------------------------------

EL pasado día 28 de octubre de este año se inauguraba el "Any GRID" o conmemoración del décimo aniversario del " Grup de Recerca, Investigació i Divulgació" presidido por el pintor Floreal Soriguera o "Suri". El primer acto fue la apertura de una divertida escultura del artista del grupo Joan Martínez, seguida de la exposición colectiva de los socios del grupo, y la presentación del primer número de la revista "Art Nou Segle XXI".
El "Any GRID" quiere traducirse en una serie de actividades: exposiciones, demostraciones y conferencias en torno a la materia que ocupa la esencia de este grupo, el arte contemporáneo.
La exposición colectiva del grupo reunió una serie diversa de obras, la mayoría acrílicos de técnicas mixtas y variadas: desde el cuadro realizado mediante "dripping" o goteo a la manera de Pollock de Marcelino Leo, y la fuerza matérica, ígnea de las telas de Asunción Aguilar; hasta los originales y creativos ejercicios sobre blanco de Josep Maria Sol; hasta los más atrevidos e interesantes del polifacético artista Salvador Benincasa o "Valdor", que introduce en el lienzo objetos de la vida cotidiana, siguiendo la estela del Pop; como también es el caso de las obras de Antoni Sazatornil o "Saza", cuyas "naturaleza muerta" y "bolas" transmiten equilibrio, buen hacer y sobriedad; contrariamente, en otros predomina claramente la influencia del expresionismo abstracto de la década de los 50: los de Rat Soriano, Aurora Matarín y Joanna López; los collages de Maite Soler, Antonio García y Elvira Pla, en cuyo último caso pueden verse los oportunos fragmentos de un poema escrito en persa; los personalísimos cuadros realizados con una técnica que incluye la lejía de Pepi Muñoz; y finalmente, la expresión de amor maternal en sugerentes lilas y azules de la pintura figurativa de Isabel Velasco o "Isa", "La luz que ilumina mi existencia", que cierra la muestra con una explosión de sentimiento. En conjunto, una exposición variada e interesante que nos habla de la mayoría de edad artística de los miembros del colectivo y cuando menos de su entusiasmo. Un entusiasmo que es la nota característica de toda la serie de iniciativas del "Any GRID" y que se quiere reflejar en la planificación de un calendario jalonado de eventos artísticos de este décimo aniversario del GRID.
Entre estos actos, se ha presentado también el primer número de la revista "Art Nou Segle XXI", una publicación trimestral que pretende ser un vehículo de expresión y comunicación artística para los miembros del colectivo y para todo aquel que quiera oír su voz en este medio. Este primer número es en cierto modo un primer ensayo y un bosquejo todavía no maduro de lo que se pretende que sea: una revista de arte informativa, creativa, experimental y vanguardista.
Creo que el "Any GRID" es un hito importante para la ciudad, del mismo modo que también lo ha sido la reciente apertura de la galería de arte de Francisco Torralba (sobre todo después del cierre de la Soler-Casamada), como también lo fue la pasada de la galería municipal Soler i Palet. Porque Terrassa es una ciudad con una densidad de artistas ya importante, y este tipo de acontecimientos son fundamentales para mantener viva la actividad artística del lugar. Tanto en las artes plásticas como en lo que atañe a la música, el cine, el teatro o la poesía, ésta es una ciudad que sobresale entre otras por el volumen de actos culturales de primera línea. Y por ello es preciso apoyar a cuantas entidades y actos de este tipo permanezcan o surjan entre nosotros. Bien sea como profesión, bien como disfrute o espectáculo, la actividad cultural es una parte cada vez más esencial de lo humano. Y es que el hombre moderno -o post-moderno- necesita ubicarse hoy más que nunca, disponer de sus medios, encontrarse en sí mismo en un mundo que parece moverse cada día más que la inercia. Porque Terrassa y el arte contemporáneo necesitan del entusiasmo y la energía de grupos como éste y de centros como el CSC que se dedican a acogerlos. Porque con este tipo de iniciativas, la ciudad, el arte y todos nosotros salimos ganando. Así pues, gracias a todos los miembros del grupo y a todos cuantos les han apoyado para poder llevar a cabo todas las diferentes actividades de esta conmemoración del décimo aniversario del GRID.
Isabel Cacho Suelves

("Diario de Terrassa" Noviembre 6 de 2001)

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS

FUNDACION FRAN DAUREL

Picasso, Dalí, Tàpies, Broto, Barceló, Castillo, Campano, Piensa, Sicilia, Arman, Eudald Serra... y muchos otros se dan cita para hermanar diferentes formas de arte, pintura, escultura, cerámica, obra gráfica... en el recientemente inaugurado Museo de la "Fundación Fran Daurel".
Francisco Daurella, de profesión empresario, ha dedicado parte de su vida a una colección que hoy se aglutina en el flamante museo. La sede ha sido ubicada junto al "Espai Guinovart" en el "Poble Espanyol" y donde podemos acceder por la puerta del Carmen en la Plaza Aragonesa. Asimismo la oferta incluye un auditorio para conferencias y una sala de exposiciones temporales.
Junto con la interesante "Casaramona" de la Fundación La Caixa se aumenta así la oferta cultural que nos ofrece la Montaña de Montjuic en donde se amalgama la naturaleza, el deporte, el ocio y el arte.

LA "COL·LECCIÓ ONNASCH. ASPECTES D'ART CONTEMPORANI"
MACBA. DEL 8 DE NOVIEMBRE 2001 AL 24 DE
FEBRERO 2002

Se presenta por primera vez en Catalunya una selección de ciento setenta obras pertenecientes a la colección privada de Reinhard Onnasch, nacido en 1939 en Görlitz, ciudad de la zona fronteriza entre Alemani y Polonia.
Su trayectoria como galerista pasa por Berlín, Colonia y New York apostando por reconocidad obras del arte moderno. Podemos apreciar de cerca la labor de los alemanes Gerhard Richter, Markus Lüpertz, de los estadounidenses Hans Hofman, George Segal, George Brecht, Richard Serra, entre otros. Un gran encuentro en el MACBA.

"ANY GAUDÍ 2002"

"Gaudí Experiéncies"
Saló Tinell. Museu d'Història de la Ciutat. Del 20 de març al 27 de setembre
"Gaudí Entorns"
CCCB. Del 30 de maig al 8 de setembre
"Gaudí. Art i disseny"
La Pedrera. Del 17 de juny al 24 de setembre
"Gaudí i el Parc Güell"
Parc Güell. Del 14 de març al 31 de desembre
"Joan Miró. Serie Gaudí"
Fundació Joan Miró. Del 30 de maig al 1 de setembre.
"Gaudí i Verdaguer"
Museu de l'Història de la Ciutat. Del 21 de març al 30 de agost
"Jujol Diseñador"
MNAC. Del 16 de maig al 18 de agost
"Dalí-Gaudí"
Castell Gala-Dalí de Púbol. Del 15 de març al 31 de desembre
"Impacte Gaudí"
Centre d'Art Santa Mónica. Del 1 de juny al 30 de setembre
"Gaudir Gaudí"
Escola Superior de Arquitectura de la UIC. Del 26 de febrer al 21 de març
"París-Barcelona"
Museu Picasso. Del 28 de febrer al 26 de maig

 

A pincel, espátula, trapo o dedo. De su obra es muestra representativa su serie "Woman" (Mujeres), figuras femeninas, grotescas e inquietantes, aterradoras que parecen "escaparse" del cuadro para atrapar el público. Su forma de hacer plasmará el camino en uno de nuestros grandes artistas: Antonio Saura.
Dentro de la Escuela de New York, además de esta tendencia gestual y expresiva, se estableció otra preocupada por el área del color, la composición sin marco y, en algunos, los temas mitológicos y primitivos. Será el crítico Clement Greenberg el que establecerá el término por el cual le conocemos: "Color-field painting", es decir, "pintura de campos de color". Dice Greenberg: "Los bordes de los mayores lienzos tienen las mismas funciones que las líneas del interior: dividir, pero no separar, encerrar o acotar; delimitar, pero no limitar... deben ser vistos como "campos"...".

En esta línea de trabajo encontramos a Clifford Still, Barnett Newman y Mark Rothko.
Still, nacido en Dakota del Norte, llega a renegar de los signos, los símbolos o alusiones literarias y aunque su "nuevo hacer" se relacionó con la naturaleza dejó bien claro que "el hecho de que haya crecido en las llanuras no tiene nada que ver con mis pinturas ni con lo que la gente piensa que encuentra en ellas. Únicamente me pinto a mí mismo, no a la naturaleza"; este rechazo debe situarse en un sentimiento "contemplativo y místico" del cual se nutre, tanto él como el resto del grupo. En su obra "Nunca" podemos notar la "exaltación" de su arte y cuya finalidad ponía más allá del simple acto de pintar. Su forma de vida, su conciencia frente al arte, queda bien plasmada en su frase "Diablos, es algo más que la pintura; cualquier idiota puede poner color en un lienzo".

Es en la obra de Newman, nacido en New York, en donde podemos apreciar la cuestión de "campos de color". A su "Adán" podemos aplicarle sus propias palabras: "En vez de utilizar contornos, en vez de hacer formas o poner de relieve espacios, mis dibujos proclaman el espacio. En vez de trabajar con los restos del espacio, yo trabajo con todo el espacio."

Nacido en Rusia, Rothko, llega con diez años a los Estados Unidos. Impactado por todo lo junguiano

establecerá una paleta suave y equilibrada de luminosidad con la cual intentará, como en su "Sacrificio", acceder a la contemplación del "ser" y a la problemática de la finitud. Definió que "todo arte trata intimidades de la mortalidad".

Si tuviésemos que resumir estos "momentos de vanguardias", aunque hablemos de expresionismo, abstracción, acción y gesto, campo y color, etc., hay un concepto que todo lo aglutina, concepto que estos artistas trataron de legarnos en su constante "esfuerzo" de comunicación y que rescataron de lo que subyace en el inconsciente; ellos, en definitiva, padecieron "lo sublime" en una sociedad "agotada" pero lo re-vivificaron "por y para" el Arte. Ahora podemos comprender a Wilhem Wunt cuando dice que " el arte se encuentra en una posición intermedia entre el lenguaje y el mito."


W. De Kooning - 1964

 

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

MOMENTOS DE VANGUARDIAS

Estamos en el mil novecientos cincuenta, dieciocho pintores norteamericanos envían una queja escrita al director del Metropolitan Museum of Art, en la que critican el "olvido" de las tendencias actuales en la selección de obras para la exposición titulada "American Painting Today-1950" y que, por lo tanto, se niegan a exponer sus obras. Entre estos artistas tachados de "irascibles" por la prensa, se encuentran : De Kooning, Gottlieb, Reinhardt, Sterne, Pousette-Dart, Baziotes, Pollock, Still, Motherwell, Tomlin, Stamos, Ernst, Newman, Brooks y Rothko.
Para comprender el espíritu crítico que anidaba en todos estos artistas debemos situarnos en la escena histórica. Finalizada la Segunda Guerra Mundial el centro emocional del arte se traslada de París a New York, sitio en el cual coincidirán personajes como Dalí, Léger, Max Ernst, Masson, Mondrian, Breton... además de los muralistas mexicanos como José Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros... la amalgama de intenciones y técnicas tenía que eclosionar en algo nuevo, muy bien lo expresó Pollock: " El hecho de que muchos pintores modernos de Europa estén aquí ahora es muy importante, porque traen consigo una particular comprensión del arte moderno. Me impresiona especialmente su concepto de inconsciente como fuente de arte."
Roosevelt creó la "Work Progress Administratión" que, en la época de la Depresión, ofreció trabajo a muchos artistas en la decoración de diferentes espacios públicos, el concepto de "amplitud" se establece en la relación sujeto-obra, el artista se "mete" en su trabajo lo que conlleva a trabajar con grandes dimensiones, será una nueva óptica que impactará en la conformación de las ciudades y el imperio de la publicidad.
También la época coincidió con Peggy Guggenheim quien, con su Galeria "Art of this Century", reunió entre los años mil novecientos cuarenta y dos y miel novecientos cuarenta y siete a lo más representativo de las nuevas tendencias.

Si cuando pensamos en los surrealistas captamos el velo de Freud, detrás de estos artistas, que quedaran encasillados como "La Escuela de New York", asoma el concepto de "los arquetipos" de Jung, es decir, la idea de que hay temas subconscientes que afloran en todas las culturas, no en vano, las nuevas tendencias experimentaran con técnicas tan diferentes como las utilizadas por indios americanos o por místicos zen. Se parte de la realidad de una subjetividad "desconocida" que se transmuta en una acción exterior. Harold Rosenberg, poeta y escritor, acuñará para definir esta situación el término "Actión Painting": "Para cada americano, llega un momento en que la tela se presenta como un campo de acción antes que un espacio en el que producir, recrear, analizar o expresar un objeto real o imaginario".
En Jackson Pollock tenemos la punta de lanza del "dripping" (goteo), pintura realizada sobre el suelo utilizando botes agujereados, sin bosquejo previo ni forma que lo determine. Será un ataque directo que producirá el "all-over", término que pretende significar que la obra no tiene un centro de atención sino que podría repetirse y ampliarse fuera del cuadro indefinidamente. Un malogrado accidente acabó con la vida de Pollock en el mil novecientos cincuenta y seis pero dejó una huella que rebosa vitalidad aún en nuestros días, es difícil para quien investiga en el campo de la plástica no tratar de "experimentar" la libertad que da la acción, el color y el azar.
En Pollock, entonces, desaparece la figuración y predomina el gesto libre y vital que muy bien apreciamos en obras como "Bosque encantado", "Ojos en el calor", "Alchemy"... en donde el óleo, el esmalte y la pintura de aluminio se interaccionan.
En Willem De Kooning encontramos al que será "el maestro del expresionismo abstracto", nacido en Holanda se traslada joven a New York y aplica un fuerte gesto libre a su obra que, pese a cierta figuración, se determina en amplias manchas barridas y demarcadas

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

EUGENIO GRANELL
"Una joya surrealista"


En una situación anómala,
mientras el instinto de supervivencia articulaba
mil formas para superar la pesadilla de la guerra,
el Fernández se refugiaba del ataque de "los nacionales"; allí, los ojos de su sensibilidad, prestaron atención a un cachorro recién nacido, a una máquina de rellenar aceitunas, y a un cenicero

de bronce que imitaba una calavera, pero eran tiempos en que se moría no por fumar sino por otras enfermedades mentales... niño de can abandonado llamado a la muerte... máquina de rellenar con malos presagios la penumbra del escondite... cenicero que anunciaba su propia inutilidad por su uso... ¿qué pensamientos podrían plasmarse a la luz del día libre como un pájaro?... las imágenes, dueñas ya de la retina y la memoria se amalgamarán, en un acto de emocional alquimia en la conciencia del "joven republicano". Luego, como si el destino fuese tejiendo son sus signos el futuro, tropezará con una caja de óleos abandonada en una farmacia en ruinas... local de remedios contra la enfermedad... ¿cuántos pensamientos podrían plasmarse con esos olvidados colores?... perro-máquina-calavera... nacimiento-vida-muerte... todo se confabulará en el corazón de carne para convertirse en "amor-libertad-poesía", pilares que el espíritu humano levanta para convertir la noche en día. Si la vida es algo, ese algo será surrealista...¿qué más surrealismo que sufrir y matar por amor a la vida y la justicia?.
Eugenio Fernández Granell, "el gallego", fue músico, poeta, escritor, pintor, educador... pero, si algo le define, es sobre todo, haber sido un exiliado y, por lo tanto, gran desconocido para las gentes de su país de origen.

Cuando acudí, como tantas veces, al "Centre Cultural " de la Fundación Caixaterrassa, no esperaba descubrir algo nuevo en una exposición antológica, me habían comentado de un pintor surrealista... creía, en mi ignorancia, que ya todo lo tenía visto Mi asombro no tuvo límites... caí poseso de un anonadamiento sublimal frente a la obra allí presentada y padecí una insatisfacción por el desconocimiento que tenía de su autor. Curiosamente, en esos días, leía en "El País" la noticia del fallecimiento de quien había despertado en mí tanta admiración. Conocí primero su muerte física, luego fui articulando los pormenores de su accidentada vida. Retorné a la lectura de mis libros sobre arte; escarbé en los capítulos dedicados al surrealismo... Granell brillaba por su ausencia... me sentí defraudado y engañado... hubiese querido un fallo de mi memoria o falta de atención...Nadie espera encontrar un tesoro sin alguna joya dentro. Yo encontré una joya surrealista que no figuraba en el tesoro de mis lecturas.

La excelente exposición antológica nos enfrenta sin más preámbulos con libros, dibujos, fotos... sin permitirnos ordenar algunas ideas... cuando se accede a "Cazadores indios" atrapamos la punta del ovillo... ¡Ah... un surrealista!, ¡no está mal!...pero la flecha, una vez lanzada no se detiene si el arquero es sabio y competente, y los indios cazan son sus útiles, peces, reptiles, aves... aparece "Pájaro luna/pájaro pinto", explota la acción y el color... caemos vencidos ante "El vuelo nocturno del pájaro Pi", nos despertamos en "El vuelo diurno del pájaro Pi", vamos perdiendo la voz frente a tanta alba... los sentidos se agitan... un surrealismo sugerente-lírico-poético se manifiesta, el ave pico-ojo-pluma atrapa todo el espacio del alma. Pasamos por "Los ojos de la selva", deambulamos en "El barco perdido en el desierto" y nos rendimos a Venus con sus "trabajos" y sus "juegos" que nos arrastra a la atmósfera paranoica-crítica de una estética daliniana.
Entre los "vuelos" del pájaro Pi y las "competencias" de Venus presentimos que nuestro artista busca algo... ¿qué es?; parece que abandona la búsqueda y se explaya en el dominio de la técnica con "El incendio de la Torre de Babel", paradójicamente dos torres... ¿fue esa su impresión al conocer New York?... ¿en qué pensaba al ejecutar "Los relámpagos cruzan una gran piedra negra"?... Granell vuela y vuela... va en busca del "Astronauta oculto"...¿Sabía que "Las lunas son siempre distintas" porque depende de los ojos que la miran?...¿qué espera encontrar en las estrellas?...¿qué busca?... nos contagia con su incertidumbre y nos rinde a su elaborada y arabesca obra en "Verdadero retrato del bandido de Córdoba"... ¿qué tesoro busca?. En "La cueva del tesoro del bandido de Córdoba" parece que la solución se pre-siente... ¿es el haberse desviado de la estética surrealista?... quizá, el caso es que los personajes se van gestando... se recupera el ritmo plástico y la "ubicuidad" del individuo, juntos pero separados en "Cuatreros a la luz de la luna"... ¿qué tesoro pretenden esos malhechores?... los hijos de la Obra claman independencia y... por fin... en "Paolo Uccello suelta una paloma" el personaje se hace autónomo, tanto si está solo como en el cuadro citado como si está acompañado en "El barón le regala una catapulta a la baronesa"... catapulta... artilugio para dar un salto... recuerdo una cueva... un hombre asustado... soledad por compañerismo... extrañar el cielo, el vuelo, al amigo... se nos hace patente "El arte de la conversación"... presente.... pasado... también existen los recuerdos, lo presentimos en "Homenaje a los amantes de la Playa de Riazor"... la libertad de expresión implanta la belleza, "lo sublime" se instala definitivamente en la Obra y quedamos abandonados en tanto goce en "La hora puntual de encender la aurora". El placer, como el dolor, no pueden soportarse eternamente... habría que ser un Dios para ello. Se vuelve al pasado, la memoria no perdona en "La ruta pretérita de la Armada de Oro"... se ensayan otros lenguajes... "Las sombras del crepúsculo"... se atestiguan y definen ideas... "Elegía por Andrés Nin"... son muchos los frentes que el artesano de la vida debe atender... los otros, el sí mismo, la edad... mantener clara la conciencia... "Ceremonia de la lámpara tribal".

La obra de Eugenio Granell exige ser vista con la luz emocional... crea en nosotros la necesidad de volver a ella periódicamente, alejarnos y regresar, desaparecer y re-conocernos. Cuando accedemos a los pormenores de la vida del artista amamos aún más su Obra porque es, a través de ella, que se nos hace patente su eterno existir... "gallego" que fue antes "universal" que "local", testimonio de las controversias de la vida... situaciones surrealistas.

Nacido en La Coruña en el mil novecientos doce. Galicia. España. Edita en colaboración con su hermano una revista juvenil "Sociedad Infantil Revolucionaria", acción que indica el sendero de una sensibilidad humanística. Música. Violín. Renovación cultural de "izquierdas". Radicalismo trotkista. Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Diario "El Combatiente Rojo". Amor republicano que conoce el campo de concentración en Francia. Como tantos otros: América. La esperanza perdida. República Dominicana. Santo Domingo. Guatemala. Puerto Rico. New York. ¿Dónde empieza y acaba el mundo?. Mil novecientos ochenta y cinco, regreso a Madrid. Re-encuentros. El "des-exilio" como diría Benedetti. El sendero re-vivido en la memoría... ¡tantos nombres!... André bretón... Arthur Koestler... Marcel Duchamp, Albert Camus, Juan Ramón Jimenez, Miguel Alzamora ¡cuántos etcécteras!.

Hoy, recuperada esta Joya del surrealismo, acallada la ola del olvido, el discurrir del juicioso tiempo coloca las cosas en su lugar, y el sitio de Eugenio Fernández Granell queda debidamente establecido en la tierra que le vio nacer. Hoy, Eugenio Fernández Granell deambula en espíritu por el Palacio del Marqués de Bendaña y en nuestros prendados y estéticos corazones.

Amigo Eugenio... gracias por tu tesoro!
Valdor

Fundación Eugenio Granell. Praza do Toural s/n
15705 - Santiago de Compostela (España)
(www.fundacion-granell.org)

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA HISTÒRICA DEL GRID

 

 

Els apartats del sumari que apareixeran
en succesius Tornaveus seran:


Primera Etapa
Génesi.
Intencions inicials.
Sistemes de treball. Mètodes.
Estatus i manifiest.
Fi de la primera etapa.

Segona Etapa.
Transformació i ampliació del Grup. Trasllat de la seu social al carrer Puignovell, 32
(Estudi d'un dels socis Joan Martínez Maldonado).
Participació del GRID en actes públics. Exposicions fora de Terrassa.
Tertúlies.
Propostes d'organització i treball, demostracions, etc.
Altes i baixes d'integrans.
Fi de la segona etapa.

Tercera Etapa
L'arrencada de la tercera etapa es concreta essent la secció d'art del Centre Social Catòlic, celebrant el desé aniversari de la fundación del Grup.
Programació de l'Any GRID i l'edició del tornaveu ART NOU SEGLE XXI.

 
Coincidències? Casualitats? Destí? Afinitats?, ànsies i desitjos d'organitzar-nos per realitzar accions noves. També l'inconformisme en moltes coses que s'estaben fent o es deixaven de fer, però, sobretot el desitg de dinamitzar i tenir la llibertat en la forma de fer i expresar-se més d'acord amb el sentir i el viure de la societat socio-politica d'aquells moments i en relació amb l'objectiu del Grup que es volia crear.
En Valdor i en Soriguera es conegueren amb motiu que les dues filles del primer, Montserrat i Paola, aprenien dibuix i pintura a l'estudi Taller 7 en el qual exercia de professor el segon. D'aquí també varen neixer algunes exposicions, la primera al bar que regentava en Valdor i la seva dona, Montserrat Bonet, al carrer de Sant Francesc nº 62 que es dèia LA BOTA DE VI. Una altra exposició va ser al taller d'emmarcacions de Ca N'Anglada, NUEVO ESTILO. Hi participaren Valdor, Suri i Antonio Moreno.
Amb Manuel Ortiz "Nolo" es conegueren i es feren amics amb motiu d'una exposició que aquest realitzaba en unes depèndencies de La Caixa situades a l'antiga Casa Castellà del carrer de L'Esglesia i carrer Baix Plaça. També varen coincidir en la participació dels CARNESTOLTES de Terrassa. Coincidències que es multiplicaren en les inauguracions d'exposicions i a la emissora del Nolo, en la qual s'emetia un programa de tema cultural-artístic, coincidien Valdor, Suri i Nolo. També coinciderem a la primera i segona FIRA DEL DIBUIX de la Plaça Vella que encara organitza l'entitat Amics de les Arts.
En Domingo Salmerón era reporter fotográfic del Diari Terrassa i amic de la Isa Velasco "Isa", d'en Nolo i del Suri. Coincidiem en moltes inauguracions i actes culturals. Isa era alumna de l'Escola d'Arts Aplicades de Terrassa, alumna que destacaba per la seva creativitat. També era amiga de la familia del Valdor. Es casà amb Mingo, el fotògraf citat anteriorment.

MEMÒRIA HISTÒRICA DEL GRID.

                              a càrrec de Floreal Soriguera i Salvador Benincasa

En el nº 1 del Tornaveu ART NOU S.XXI encetem un espai destinat a referir el que ha estat, al llarg de deu anys d'existencia del Grup. Farem de la memòria històrica una analisi vivencial i cronològica dels membres fundacionals, realitzacions, activitats i transformacions tan ideològiques com dels treballs que hem fet.
L'intenció i el proposit que ens movia era fer extensible l'impuls de reflexió que sentiem per l'art com a recerca del coneixement tan individual com col·lectiu. Sóm moltes les persones que pensem aixi, però nosaltres voliem que fossim més. Tots els posiibles, per desenvolupar i dinamitzar aquesta faceta en el transcurs de la vida i que repercutis en la comunitat.

GÈNESI. Els darres mesos de l'any 79 i al llarg de tot el 80 ens reuniem en un terrenys i una edificació que ens deixaba en Nolo, el seu propietari. Era una casa modernista que es deia "Vila Maria".
En aquest indret hi havia la sala d'exposicions ESPARADIS, Taller-Museu, emisora, Jardí-Pineda ams escultures, vinya i fruiters, horts, granja, parking i telèfon. Estava situat al camí antioc de Vacarises s/n. (Can Boada del Pi) de Terrassa. Als catàlegs de les exposicions calia posar-hi un planol de situació...costaba trobar-hi.
Ens reuniem els dimecres i els diumenges que coincidien amb les inauguracions. Els dissabtes a la tarde es feian tallers de dibuix i de pintura al natural dins del recinte i pels seus verals.
A l'inici els components del grup: Salvador Benincasa "Valdor". Artista plàstic, poeta, filosof i ideòlog; Manuel Ortiz "Nolo". Polifacetic, pintor, escriptor, actor de teatre i cinema, col·leccionista, artista conceptual de happening, bodi art i fotògraf; Domenech Salmeron "Mingo". Fotògraf

artístic, de reportatges i documentals; Floreal Soriguera "Suri". Artista plàstic i professor d'art. Organitzador de happenning I mogudes artístiques; Isabel Velasco "Isa". Artista pàstica, publicista, il·lustradora.
Mantinguerem, durant tor aquest temps, entrevistes i contactes amB grups i persones dedicades a l'escultura, la pintura, la ceràmica, la música, el teatre, la dança, la literatura i el cinema, però sols esporadicament col·laborarem en activitats concretes i cap d'ells s'integrà al Grup.
Establirem uns mètodes de trebal col·lectiu en l'execució de les obres plàstiques. Consistia en decidir un teme, escollir un format i una técnica i desenvolupar l'obra per separat. L'obra quedaba propietat del Grup.
Ens redactaren els Estatuts que conseguiren l'aprobació oficial el sis d'abril de mil nou.cents noranta dos. Es confeccionà un Manifiest de principis i el nom definitiu del Grup.
Participarem en una col·lectiva dels AMICS DE LES ARTS com a Grup i al Concurs CRITERI D'ART amb una obra. Confeccionarem el pesebre dels Amics de les Arts de l'anny 1991.
L'any 1995, de la colla, només quedaven en Nolo i en Suri i organitzarem la PRIMERA MOGUDA ARTISTICA a la Ramble d'Egara. Tot un dia de demostracions i exhibicions. Hi actuaren grups musicals i de teatre. Fou un èxit de participació i de públic que ens animaren a celebrar la MOGUDA cada dos anys.
Hem dit que erem cinc els que varem començar aquesta activitat. I aquests cinc com ens coneguerem? Quina relació existia entre ells?

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

--------------------------------- ARTE EN LA RED---------------------------------------

 

INSERTOS EN TIEMPO REAL

Las “performances” de DORA GARCIA

· PROXY

· LA PARED DE CRISTAL

· EL CUADERNO DE NOTAS

· TODAS LAS HISTORIAS

· LA MULTiTUD


Introducción de la artista en su Web

El nombre "insertos en tiempo real" traduce la intención de este proyecto de interrumpir, dislocar, cuestionar o deformar situaciones reales en tiempo real. Todos los insertos son realizados por actores (actores en el sentido de que actúan siguiendo determinadas instrucciones) y pueden funcionar en diferentes contextos, no necesariamente contextos artísticos o expositivos.

Dos cuestiones ocupan el centro de este trabajo; la cuestión de la "duración" de una obra de arte (¿Si una performance durase toda una vida, cómo podríamos trazar la línea de separación entre el arte y la vida?) y la cuestión de los patrones de conducta que se adoptan en la percepción de las obras de arte (¿No es verdad que asistimos a una indiferenciación creciente de los papeles de artista, público y obra de arte? ¿Pueden estas conductas intercambiarse completamente?)

La documentación de este trabajo precisa también de un ligero reajuste de la idea de documentación. Primero, el acontecimiento se extiende de tal modo en el tiempo que nunca hay un momento especial que represente la totalidad de la acción. Segundo, esta acción es tan contenida que la acción de documentar (fotografiar, filmar) ocultaria totalmente la acción de la perfomance. ¿Qué fotografiar entonces? Todo o nada. Hay que escoger entre una cámara de vigilancia o nada en absoluto. Pudiera ser que la narración del acontecimiento sea la mejor documentación (e incluso se convierta en la forma final del trabajo, como pudiera ser el caso con este site)

Dora García


http://aleph-arts.org/insertos

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

 

INDRET DEL FLAIX---------------------------------------------------------------------------

EL RHIN DEIXA PASSAR L’AIGUA

per Patricia Soto

Per a mi la fotografía creativa és un bloc en el qual es congrien uns elements que es mantenen en equilibri per descriure quelcom que és en aquest cami. És alló que sentim per la creació d'un element i un altre i tots els demés. És la perfecció d'un lloc en el seu anonimat.

EL DESENVOLUPAMENT DEL PROPI ESTIL

No es pot concretar una manera personal de fer sobre la base de voler ser conscientement diferent. Ni tampoc enmenllevant les idees d'altri. Dediquem.nos, en primer lloc a tenir confiança en nosaltres mateixos. En la nostra camera i el nostre equip i aprenguema assegurar resultats exceptables a cada moment. Es aleshores que cal ferservir l'habilitat personal per fer explícites les idees que cadascú tingui sobre les persones, llocs, situación, sobre la mateixa vida...
Cal aprofundir cada fotografía tal como un la sent. No ens hem de deixar portar per les modes vigents ni hem de reprimir els nostres trets personals. No deixem que les critiques d'altres fotografs ens intimiden. Hem de decidir per nosaltres mateixos si les nostres fotografies ens agraden prou i les possibilitats reals de millorar-les.

Si volem especialitzar-nos en un teme determinat hem d'escollir d'aquelles d'entre els quals ja tenim coneixement, experiències o un gran interès. Un bon fotograf de la natura ha de ser a la vegada un naturalista. Per ser reporter de viatges cal saber-ne força de cada païs. Per fotografiar edificis caldran coneixements d'arquitectura. Si

sent interès per les imatges abstractes
o el disseny gràfic, apliqui les seves
idees a la fotografia.
Ens convé sovintejar la relació
ams clubs de fotografia a fi de inter-
canviar opinions. Tot i que no hi es-
tigui plenament d?acord, els comentàris
dels altres ens permeteran comparar els
nostres treballs amb els seus.I corregirlos
si cal.
Finalment conservem els nostres
treballs en un portafoli ordenat i ben pre-
sentat. Repasseu-lo de tan en tan i com-
provareu l'evolució del nostre treball.

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

  LA GALICIA CANÍBAL

Manuel Ribas y Anton Reixa

Manuel Rivas es un auténtico fenómeno social y literario en Galicia. Desde que se embarcaba en las lanchas que querían impedir los vertidos radioactivos en el Atlántico Norte hasta hoy mismo, con sus críticas a los tecnócratas que, relamidos y acomplejados, se avergüenzan de la entrañable Galicia ancestral, es una de las referencias de opinión de multitud de gallegos, ya sea un entrenador de fútbol como Arsenio Iglesias o un pujante empresario del textil. Como premio, su libro "Galiza, Galiza" -una sátira constante de Fraga- ha sido vetado por la Xunta para recibir la subvención automática que concede a libros en lengua gallega. El libro, sin embargo, va por su décima edición. Otra de sus obras, "El lápiz del carpintero", es la más vendida de un autor vivo, con 50.000 ejemplares en gallego y más de cien mil en castellano. Hasta el momento, los dos best-séllers de la literatura gallega eran los vetustos "Catecismo do labrego", de Lamas Carvajal, y "Memorias dun neno labrego", de Xosé Neira Vilas. "No me explico por qué la derecha tiene el predominio político y está ausente de la cultura: no hay nadie que tenga un discurso liberal. En cambio, tenemos Fraga que practica una suerte de maoísmo de derechas. Hasta Cuiña le llamó una vez El Gran Timonel. Y en su control de los medios informativos es como el PRI: una democracia imperfecta que a veces funciona como una dictadura perfecta. Hay una atmósfera intimidatoria con las voces discordantes, un miedo a manifestarse. Como le sucedió a Pedro de Llano, que había dedicado gran parte de su vida a estudiar las construcciones rurales más antiguas de Europa, en los Ancares y por sus protestas el consejero de Obras Públicas le decretó la muerte profesional". De otro consejero, el de cultura, Pérez Varela, se da como cierto, aunque no hay pruebas, el elogio que tributó a "esa gran cantante gallega Carmina Burana".

 

Anton Reixa, uno de los impulsores de la eclosión cultural gallega de los 80, con Os Resentidos, Nacion Reixa o Galicia Caníbal, acaba de estrenarse como director de cine con "El lápiz del carpintero". Reixa y Rivas tienen la misma edad (nacieron en 1957), pero hasta ahora no habían coincidido en un proyecto creativo.

Reixa se muestra lacónico y escéptico. "Desde el siglo pasado -dice- la cultura gallega vertebró el discurso político y moral, y hoy está ausente. Lo que le ha ocurrido a mi generación y a las inmediatas es que hemos renunciado a tareas colectivas o a las grandes iniciativas y nos hemos refugiado o nos han obligado a atricherarnos en posiciones individuales".
Reixa mira hacia atrás y lamenta que de aquellos eufóricos años 80 ahora quede "la frustración": sólo quedan los logros individuales, porque no supimos aprovechar aquel momento para crear una industria cultural que estabilizara o desarrollara lo que conseguimos entonces".
El líder de Os Resentidos destaca las nuevas formaciones o músicos que han desarrollado la música folk (Os Diplomaticos, Budiño, Seviane, Berrogüeto) y reconoce que "ahora se hace mejor música que la que hacíamos nosotros", pero lamenta que el rock o el afterpunk hayan dado paso a la hegemonía de la música instrumental:

"Además de sonidos, nosotros queríamos decir muchas cosas, a veces sólo mostrar actitudes desconcertadas ante el mundo, éramos incómodos, algo que no sucede con la música melódica, la new age o la instrumental, que va tan bien a esa industria musical europea blanda y yogurina".
Anton Reixa ha creado su propia productora de cine y confía en que "El lápiz del carpintero" marque un camino en Galicia: "el cine es una fábrica de sueños, de imaginación, y hasta los países desposeídos podemos aspirar a eso, a la fantasía. No tenemos apenas tejido empresarial, pero con esta película hemos roto la norma de que los filmes están financiados por el dinero público: hemos echado mano de recursos propios y de inversores privados. El cine subvencionado nos ha servido para tener oficio y buenso técnicos; ahora, habrá que ver qué respaldo nos dan el público y el mercado. Si no, tendremos que conformarnos con ser escenario para el rodaje de exteriores",
"¿Si sigo resentido? -dice-. He sustituido el cabreo por el coraje, que en Galicia es sinónimo de enfado, de tirar p'adelante. He peleado por tener estas condiciones de trabajo. El resentimiento queda ahora para los otros".

(Artículo publicado por Josep Massot en la Sección "Cultura" de "La Vanguardía", el viernes 28 de septiembre del 2001)

anar a l'índex

 

 

 

 

 

 

Apunts d´arxiu